Spotkanie fundacji ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Michałem Krasuckim

Po bardzo intensywnej końcówce zeszłego roku w sprawach powstańczych w Nowym Roku ruszamy „z kopyta”.

Dzisiaj Zarząd naszej Fundacji, tzn. prezes Rafał Szczepański i członek zarządu Monika Sarnecka spotkali się ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Panem Michałem Karuckim wraz z zespołem. Tematyka była bardzo szeroka. Omówiono:

  1. Sprawę rewitalizacji zdewastowanego grobu bohaterki wojennej, uczestniczki Powstania Warszawskiego Marie Springer. Wypracowywana jest „ścieżka” dofinansowania tej rewitalizacji z budżetu Miasta z udziałem wkładu Fundacji,
  2. Zgłoszoną przez Rafała Szczepańskiego i popartą przez ponad 5000 obywateli petycję dot renowacji kilkuset tablic pamięci w Warszawie, tzw Tablic Tchorka,
  3. Przywrócenie tablic, które zostały w międzyczasie usunięte,
  4. Wykonanie wielojęzycznych aplikacji dot. historii zawartych na tablicach,
  5. Projekt wykonania nowej tablicy pamięci poświęconej żołnierzom Komendy Żandarmerii AK, poległym w Powstaniu na ul. Moniuszki, której wykonanie zostanie sfinansowane przez firmę Centrum Marszałkowska.

Atmosfera spotkania była bardzo dobra, merytoryczna, w duchu szacunku dla bohaterów Powstania. Podjęto konkretne ustalenia, które mają być pilnie realizowane. Dążymy wspólnie, ze Stołecznym Konserwatorem, aby dużą część w/w spraw zrealizować przed 74 rocznicą Powstania. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco!

Kontakt

Monika Sarnecka
E-mail: biuroprasowe@fpbp.pl
Telefon: +48 607 242 252

4 grudnia 1920 urodził się Wiesław Chrzanowski, zm. 24 kwietnia 2011 – porucznik Narodowej Organizacji Wojskowej AK, Powstaniec Warszawski, autor fotografii z tamtego okresu 🇵🇱
W Powstaniu walczył na Starym Mieście i Śródmieściu. Był żołnierzem kompanii „Anna” w baonie „Gustaw”. https://t.co/E48g0BWnNw
pamieci photo
2 grudnia 1902 urodził się Władysław Ścibor-Bogusławski ps. Łajdus, zm. 14 lutego 1945.

W Powstaniu posiadał stopień chorążego. Po jego upadku został wywieziony do obozu jenieckiego w Sandbostel (Niemcy): Stalag X B. Zmarł w szpitalu jenieckim Res. Lazarett X B w Sandbostel. https://t.co/ijTtmu3lIA
pamieci photo
1 grudnia 1903 urodził się Wacław Janaszek, zm. 27 września 1944 – inżynier, major saperów Wojska Polskiego, Powstaniec Warszawski 🇵🇱
W czasie Powstania był szefem sztabu Zgrupowania „Radosław”. Zamordowany przez Niemców w szpitalu powstańczym przy ul. Drewnianej 8 na Powiślu. https://t.co/69OmOq1M7W
pamieci photo
30 listopada 1922 urodził się Józef Szczepański, ps. „Ziutek”, zm. 10 września 1944 – polski poeta, Powstaniec Warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” AK 🇵🇱

1 września 1944 ciężko ranny w czasie osłaniania ewakuacji oddziałów powstańczych ze Starego Miasta. Zmarł 10 września. https://t.co/LJKGLqd0Ee
pamieci photo
29 listopada 1904 urodził się Henryk Budziński, zm. 18 marca 1983 r. – wioślarz, medalista olimpijski, uczestnik Powstania Warszawskiego 🇵🇱 https://t.co/dJ8x75mUwr pamieci photo
28 listopada 1922 urodziła się Eryka Tyszkówna ps. Eryka, poległa 15 sierpnia 1944 – sanitariuszka, strzelec, uczestniczka Powstania Warszawskiego w III plutonie w 3. kompanii batalionu „Parasol” Armii Krajowej 🇵🇱

Poległa od pocisku granatnika na Starym Mieście. Miała 21 lat. https://t.co/n0MPp5GUPB
pamieci photo