Świąteczna akcja "Serce dla Powstańców"

Kontakt

Monika Sarnecka
E-mail: biuroprasowe@fpbp.pl
Telefon: +48 607 242 252

4 grudnia 1920 urodził się Wiesław Chrzanowski, zm. 24 kwietnia 2011 – porucznik Narodowej Organizacji Wojskowej AK, Powstaniec Warszawski, autor fotografii z tamtego okresu 🇵🇱
W Powstaniu walczył na Starym Mieście i Śródmieściu. Był żołnierzem kompanii „Anna” w baonie „Gustaw”. https://t.co/E48g0BWnNw
pamieci photo
2 grudnia 1902 urodził się Władysław Ścibor-Bogusławski ps. Łajdus, zm. 14 lutego 1945.

W Powstaniu posiadał stopień chorążego. Po jego upadku został wywieziony do obozu jenieckiego w Sandbostel (Niemcy): Stalag X B. Zmarł w szpitalu jenieckim Res. Lazarett X B w Sandbostel. https://t.co/ijTtmu3lIA
pamieci photo
1 grudnia 1903 urodził się Wacław Janaszek, zm. 27 września 1944 – inżynier, major saperów Wojska Polskiego, Powstaniec Warszawski 🇵🇱
W czasie Powstania był szefem sztabu Zgrupowania „Radosław”. Zamordowany przez Niemców w szpitalu powstańczym przy ul. Drewnianej 8 na Powiślu. https://t.co/69OmOq1M7W
pamieci photo
30 listopada 1922 urodził się Józef Szczepański, ps. „Ziutek”, zm. 10 września 1944 – polski poeta, Powstaniec Warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” AK 🇵🇱

1 września 1944 ciężko ranny w czasie osłaniania ewakuacji oddziałów powstańczych ze Starego Miasta. Zmarł 10 września. https://t.co/LJKGLqd0Ee
pamieci photo
29 listopada 1904 urodził się Henryk Budziński, zm. 18 marca 1983 r. – wioślarz, medalista olimpijski, uczestnik Powstania Warszawskiego 🇵🇱 https://t.co/dJ8x75mUwr pamieci photo
28 listopada 1922 urodziła się Eryka Tyszkówna ps. Eryka, poległa 15 sierpnia 1944 – sanitariuszka, strzelec, uczestniczka Powstania Warszawskiego w III plutonie w 3. kompanii batalionu „Parasol” Armii Krajowej 🇵🇱

Poległa od pocisku granatnika na Starym Mieście. Miała 21 lat. https://t.co/n0MPp5GUPB
pamieci photo