Rocznica wybuchu powstania warszawskiego co roku obchodzona jest bardzo uroczyście. Szereg aktywności ma charakter państwowy oraz miejski, a część to wydarzenia organizowane oddolnie przez społeczników i samych Powstańców. Całość gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcą oddać hołd bohaterom stolicy.

Tak jest i w tym roku. Oprócz oficjalnego programu obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego dostępnego pod linkiem: https://um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego wraz z Powstańcami Warszawskimi oraz wolontariuszami przygotowała kolejną edycję „spotkań pamięci”. – Zapraszamy wszystkich do oddania hołdu Polakom, którzy walczyli za naszą wolność. Jesteśmy im winni pamięć na wieki. Z tego powodu stworzyliśmy pomniki gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. Motyl, kpt. Stanisława Jankowskiego ps. Agaton, a także „Kobietom Powstania Warszawskiego” – zaznacza Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. – Każdy gest pamięci ma wielką wartość dla naszych weteranów. W tym roku bądźmy razem w miejscach szczególnie ważnych dla historii stolicy – dodaje Rafał Szczepański.

„Spotkania pamięci” w ramach 78. rocznicy powstania warszawskiego:

1 sierpnia:

9.00 – msza święta środowiska Batalionu Zaremba-Piorun w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary w Warszawie).

9.30 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci wspólnie z Powstańcami Warszawskimi pod pomnikiem na skwerze batalionu AK Zaremba-Piorun przy ul. Wspólnej w Warszawie.

11.45 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod tablicami poświęconymi płk. Kazimierzowi Leskiemu ps. Bradl oraz gen. Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu ps. Motyl przy ul. Długiej 22.

12.00 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod pomnikiem „Kobietom Powstania Warszawskiego” przy Ogrodzie Krasińskich. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele m.st. Warszawy.

12.30 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod pomnikiem kpt. Stanisława Jankowskiego ps. Agaton na terenie skweru jego imienia w Warszawie. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele m.st. Warszawy.

13.00 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. Motyl w parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele m.st. Warszawy.

3 sierpnia, w ramach Dnia Pamięci o gen. Zbigniewie Ścibor-Rylskim ps. Motyl:

13.00 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci na grobie gen. Zbigniew Ścibor-Rylskiego ps. Motyl oraz jego małżonki Zofii Rapp-Kochańskiej ps. Marie Springer, Cmentarz Powązkowski, kwatera 178a, rząd 2, miejsce 26-29.

13.45 – złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod tablicą poświęconą gen. Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu ps. Motyl u zbiegu ulic Żytniej i Karolkowej.

 

31 sierpnia:

13.00 – odsłonięcie tablicy upamiętniającą płk. Zbigniewa Galperyna ps. Antek, Powstańca Warszawskiego oraz prezesa Związku Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22.

14.00 – odsłonięcie plenerowej wystawy historycznej przy ulicy Długiej, w miejscu Pasażu Simonsa w rocznicę upadku powstańczej barykady. Rejon ulic Długiej i Nalewki.

23 września:

12.00 – złożenie kwiatów na grobie płk Zbigniewa Galperyna ps. Antek w 1. rocznicę jego śmierci.