Wrzesień 1939 r. „Plan Zagłady Warszawy” – tak Niemcy metodycznie wykańczali stolicę

W piątek 6 września 2019 r. odbyła się prezentacja książki „Plan Zagłady Warszawy”, opartej na sensacyjnym, tajnym, niemieckim raporcie z początku II wojny światowej. Stanowi on materialny dowód zbrodniczych planów Hitlera, których celem było zabicie cywilów i niszczenie obiektów niewojskowych, w tym szpitali.
W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele miasta Warszawy, społecznicy i Powstańcy Warszawscy, którzy jako naoczni świadkowie niemieckiej napaści na Polskę, wspominali dramatyczne wrześniowe chwile.